Mjete për hetime financiare

Hagë, Holandë, 28 dhe 29 qershor 2013

EUROPOL/FIU: Vizitë studimore mbi mjetet për hetime financiare.

(Interpretim simultan: anglisht<>maqeodonisht dhe holandisht<>maqedonisht)


Kthehu