Европски самит за Ромите

Брисел, 4 април  2014

Европски самит за  Ромите

(Симултано толкување: англиски<>македонски)


Назад