Студиска посета на затворските установи од Македонија

Ден Долдер, Алмело, Зетен, Холандија, 5, 6 и 7 септември 2016 година

Хелсиншки Комитет: Обука за подобрување на условите за живеење и реинтеграција на малолетните затворенеици во Македонија.

 

(Консекутивно толкување: холандски<>македонски)


Назад