Обука за управување со ризици

Охрид, Република Македонија, 23, 24 и 25 март 2016 година

Хелсиншки комитет: Обука за управување со ризици.

(Консекутивно толкување: холандски<>македонски)


Назад