Консултација на синдикални организации

Мехелен, Белгија, 27 и 28 септември 2017 год.

Состанок на …

Продолжете со читање…

Знаменосец на Маѕара дел Вало

Продолжете со читање…

Студиска посета

Продолжете со читање…

Archief

Работен ден во Амстердам

Студиска посета на затворските установи од Македонија

Обука за управување со ризици

Студиска посета на холандскиот Катастар

Обука за управување со ризици

Конференција за мрежниот маркетинг

Обука за управување со ризици

Обука за управување со ризици

Работна посета на Управата за Јавни Приходи

Сместување и помош на жртвите на трговија со луѓе

Меѓународна обука

Четврт регионален семинар за Западниот Балкан

Европски самит за Ромите

Меѓународна обука

Посета на затворскиот систем

Средства за финансиска истрага

Меѓународна безбедност

Царински контролен центар

Европската азилска политика

Оданочување на физичките лица

Финансиска истрага

Годишно собрание на Здружението на преведувачи на Република Македонија

А. ден Долард: „Ориент-Експрес„, краток преглед

Од збор до слика…

Заштита на сведоците

Клиничко испитување

Дактилоскопија

Европски работнички совети

Flexicurity и пазарот на трудот

Заштита на интелектуалната сопственост

Превенција на семејното насилство

Соработка меѓу нотарските организации

Безбедноста во ЕУ

Борба против трговијата со оружје

Мерки против корупцијата

Пријавување на имотот

Граѓанско-воените односи во ЕУ

Семинар за европското право

Воведување на дигитален тахограф

Соработката во областа на правосудството во ЕУ

Соработка на полициските служби

Народен правобранител на Косово и Црна Гора