Konsultime lidhur me rrjetin furnizues

Mechelen, Belgjikë, 27 dhe 28 shtator 2017

Takim i organizatave …

Vazhdoni leximin…

Flamurtar i Mazara del Vallo

Vazhdoni leximin…

Vizitë pune

Vazhdoni leximin…

Archief

Vizitë pune e një delegacioni të institucioneve të burgjeve nga Maqedonia

Trajnim për menaxhimin e riskut

Vizitë e delegacionit të Kadastrës

Trajnim për menaxhimin e riskut

Marketingu i rrjetit

Trajnim për menaxhimin e riskut

Trajnim për menaxhimin e riskut

Vizitë pune e autoriteteve tatimore

Strehimi dhe asistenca e viktimave të trafikut me qenie njerëzore

Trajnim ndërkombëtar

Seminar rajonal mbi Ballkanin Perëndimor

Takim në nivel të lartë mbi Romët

Trajnim ndërkombëtar

Sistemi i burgjeve

Mjete për hetime financiare

Siguria ndërkombëtare

Shërbimi doganor në aeroportin Schiphol

Politika evropiane e azilit

Tatimi i personave fizikë

Hetime financiare

Shkrimtarja Saskia de Coster në shqip

Shkrimtari Abdelkader Benali në shqip

Martin Mato: Malësori shqiptar, jeta e zakonet e vendit

Ali Podrimja: Romani për shqiptarë, lektyrë në shkollat holandeze

Moikom Zeqo: Subjektet shqiptare në letërsinë botërore

Hysni Hoxha: Drama komplekse dhe enigmatike e natyrës së njeriut

Procesi i krijimit

Mbrojtja e dëshmitarëve

Hulumtim klinik

Shenjat e gishtërinjve dhe teknikat e hulumtimit

Këshillat evropiane të punëtorëve

Sigurimi i përshtatshëm dhe tregu i punës

Pronësia intelektuale

Parandalimi i dhunës në familje

Bashkëpunimi ndërmjet organizatave të noterëve

Seminar për sigurinë

Lufta kundër trafikimit të armëve

Masat kundër korrupsionit

Deklarimi i pasurisë

Marrëdhëniet qytetare-ushtarake në UE

Seminar mbi të drejtën komunitare

Takografi digjital

Bashkëpunimi gjyqësor në UE

Bashkëpunimi policor

Shërbimi i avokatit popullor në Kosovë dhe Mal të Zi